Deju etiķete.

Jau no seniem laikiem cilvēkiem patīk dejot. Šī mīlestība nav zudusi arī mūsdienās. It īpaši populāras dejas ir jauniešu vidū. Tāpēc, mācīties dejot vajag sākt jau agrā bērnībā, sākot ar tautiskajām dejām. Cilvēki, kuri māk dejot, nekad nejutīsies ierobežoti kompānijās, ballēs, kur pieņemts dejot labas mūzikas pavadījumā.
Lai skaisti dejotu, nav obligāti jāiemācās visas mūsdienīgās dejas. Pietiks, ar to, ja jutīsiet mūziku un būsiet apguvis pamatkustības. Vēl ir jāmāk sevi dejā pasniegt. Deja, kura tiek izpildīta nepiespiesti viegli, izskatīsies daudz elegantāk, nekā deja, kurā tiek pasniegtas nesaprotamas kustības.

Ja vīrietis ir iereibis, viņš nedrīkst uzlūgt sievieti.

Savukārt, sieviete rīkosies pareizi, ja nepieņems iereibuša vīrieša uzaicinājumu dejot.

Izvēlēties partneri, vajag nemanot. Nebūs pieklājīgi, ja jūs pētīsiet visas no galvas līdz kājām. Nav pieklājīgi uzlūgt no attāluma, ar kaut kādām zīmēm. Tas būs tikai dabiski, ja labi audzināta sieviete, neatbildēs uz galvas mājienu vai mirkšķināšanu.

Lūdzot uz deju, vīrietis pienāk pie sievietes tuvu klāt un lūdz atļauju, mazliet paklanoties. To var izdarīt bez vārdiem, tikai paklanoties. Sieviete izrāda savu piekrišanu ar vieglu galvas mājienu un smaidu. Nav nekādas vajadzības izrādīt īpašas emocijas, sakarā ar to, ka esat uzlūgta. Ceļaties kājās mierīgi un ar cieņu.

Ja sieviete pirms tam, deju ir apsolījusi kādam citam, tad viņai jāpasakās par uzaicinājumu un jāpasaka, ka šī deja jau ir apsolīta citam.
Atklātos vakaros, var atteikt nepazīstamam cilvēkam, nepaskaidrojot iemeslu.

Ja sieviete deju ir atteikusi, tad vīrietis paklanās un iet projām. Ja viņš ļoti grib dejot ar šo sievieti, tad var uzlūgt viņu atkāŗtoti. Ja atteikumu saņem otro reizi, tad ir jāsaprot, ka uzlūgt vairāk nav vērts. Atteikt divas reizes pēc kārtas, bez iemesla, nav pieklājīgi. Ja sieviete vīrietim ir atteikusi, nav pieklājīgi uzlūgt to sievieti, kura sēž blakus
Apsolītā deja pienākas tam, kuram tika apsolīta. Ja sieviete ir ieradusies ar pavadoni, tad jālūdz atļauja arī viņas pavadonim. Neviens labi audzināts cilvēks neatteiks, pat greizsirdīgs vīrs nepateiks ‘’nē’’.

Pēdējais vārds pieder sievietei. Ja sieviete ir atteikusies šo deju dejot ar savu pavadoni, viņš var pateikt: ‘’ Mana pavadone negrib šo deju dejot’’. Ja tādas atbildes nav, tad ir jāvēršas pie dāmas. Viņai ir tiesības atteikt un tad iet dejot ar savu partneri. Ja viņa uzaicinājumu ir pieņēmusi, tad viņa savam partnerim viegli pamāj ar galvu.
Dodoties deju zāles virzienā, vīrietis sievieti palaiž sev pa priekšu, bet ja ir vieta, tad iet viņai blakus, pie labās rokas.

Deju vada partneris. Stājai jābūt taisnai. Nav skaisti, ja meitene ir izliekusies atmuguriski un starp dejotājiem ir liels attālums. Ja kleitai ir dziļš izgriezums, tad uz plikas muguras roku likt nedrīkst, to liek uz dāmas sāniem. Vīrietim visu laiku jāseko, lai sievietes kleita netiktu pacelta, sagriezta uz sāniem, netiktu saburzīta. Vīrietim nedrīkst būt nosvīdušas rokas.

Dejas laikā, sieviete nedrīkst neko turēt rokās, izņemot kabatlakatiņu, ja tāds viņai ir nepieciešams.

Dejot var klusējot, bet pieklājīgāk būs izrādīt savu cieņu un mazliet parunāt.

Nav pieklājīgi dziedāt vai svilpot līdzi mūzikai. Saduroties ar citu pāri, vīrietis vienmēr atvainojas, pat ja vainīga ir partnere. Ja vīrietis dejas laikā sāk nepiedienīgi uzvesties, tad sieviete var deju pārtraukt un palūgt, lai viņš to pavada atpakaļ, līdz viņas vietai. Kad deja beidzas, vīrietis dāmu pavada līdz viņas vietai.

Sarunu, kura tika iesākta dejas laikā, vīrietis var pabeigt stāvot blakus partnerei.

Ja jūs sēžat pie galda, tad pirms uzlūdzat dāmu, kura sēž pie blakus galda, jums vispirms ir jāuzlūdz sievietes, kuras sēž pie jūsu galda. Ja sieviete ir uzlūgtu uz sabiedrisko izklaidēšanās vietu un ir aizgājusi dejot ar citu vīrieti, tad vīrietis var uzlūgt citu sievieti.

Kādreiz pasākumos ir dejas, kur uzlūdz sievietes. Ja uzlūdz sieviete, vīrietis atteikt nedrīkst.

Vakaram beidzoties, vīrietis parasti pavada mājās to, sievieti, ar kuru dejoja pēdējo deju. Ja dāma ir ar mieru, tad vīrietis parūpējas par virsdrēbēm un palīdz viņai saģērbties.